هلدينگ آذر گستران آسيا در راستای طرح توسعه ، جهت تكميل كادر دفتر مركزی خود در تهران محدوده ميرداماد از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري می‌نمايد:

مدير هنری مسلط به امور طراحی و چاپ ۱ نفر

كارشناس هنری و طراحی مسلط به نرم افزار كورل ، فتوشاپ ، illustrator ۲ نفر

كارشناس برنامه ريزی فروش ۲ نفر

مديريت برنامه ريزي صادرات مسلط به قوانين صادرات و زبان انگليسي ۱ نفر

معاونت مالي و اداري ۱ نفر

معاونت سيستم ها و روش ها مهندسين صنايع در اولويت مي باشند ۱ نفر

مدير IT مسلط به نرم افزار راهكاران ۱ نفر

كارشناس IT مسلط به نرم افزار راهكاران ۲ نفر

كارشناس مالي مسلط به نرم افزار راهكاران ۳ نفر

كارشناس حسابرسي مسلط به نرم افزار راهكاران ۲ نفر

كارشناس بازرگاني مسلط به امور واردات /خريد /لجستيك ۳ نفر

 اولويت استخدام با فارغ التحصيلان دانشگاه هاي برتر كشوري مي باشد.

ارسال رزومه با ذكر عنوان شغلي به : hr@agaco.ir