گروه پارسيان در نظر دارد نيروی انسانی مورد نياز خود را در شعب تهران و شهرستان، از بين داوطلبان مرد و زن و از طريق برگزاری آزمون كتبی، مصاحبه و ساير مراحل مربوطه تامين نمايد.

مراحل مورد نظر:

   آزمون كتبي
  *مصاحبه حضوري
   *معاينات و آزمايشات پزشكي با تائيد مراجع پزشكي ذيصلاح
   *موفقيت در آموزش هاي بدو خدمت
   *توفيق در دوره آزمايشي

شرايط عمومي داوطلبان:

   1-تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
   2- اعتقاد به يكي از اديان رسمي كشور
   3-تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني
   4-عدم سوء پيشينه كيفري
  5- داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم قانوني (ويژه داوطلبان مرد)
  6- بومي و ساكن شهر مورد تقاضا (حداقل 5 سال اخير)

تبصره : ايثارگران و خانواده محترم ايشان (شامل خانواده هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ، فرزندان و همسران آزادگان ، اسرا وخواهر و برادر شاهد ، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان) طبق ضوابط مندرج در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران از اولويت برخوردار مي باشند.

شرايط اختصاصي :

   براي جذب در شعب :

  * فارغ التحصيل در مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد در رشته هاي مديريت (مالي، بازرگاني، صنعتي، امور بانكي، كارآفريني) - حسابداري (مالي،حسابرسي) - علوم اقتصادي (نظري، بازرگاني، صنعتي، پول و بانكداري)
  * براي جذب در بخش حقوقي ستاد بانك واقع در تهران : آقايان فارغ التحصيل در مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد حقوق قضايي
   حداقل معدل براي تمام مقاطع تحصيلي وكليه دانشگاهها 16 تمام.
   حداكثر سن خانم ها 25 سال تمام (متولدين اول آبان 1373 به بعد) و آقايان 27 سال تمام (متولدين اول آبان 1371 به بعد) .
   مفاد آزمون كتبي شامل: معارف اسلامي و زبان و ادبيات فارسي - زبان انگليسي -آشنايي با كامپيوتر در سطح ICDL - هوش و استعداد تحصيلي و اطلاعات عمومي - اطلاعات بانكي.

نكته: آزمون كتبي همزمان به صورت غيرمتمركز در شهرهاي اهواز، تبريز، تهران ، شيراز ، كرمان و مشهد برگزار مي شود.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها درخصوص تامین نیرو در گروه پارسیان، صرفاً از طریق درج در وب سایت به نشانی www.parsian-bank.ir ، معتبر بوده و مسئولیتی در قبال مطالب منتشره در سایر سایت‌ها و فضای مجازی، نخواهد داشت.