كاريابي تحول آفرينان افرادی را با شرایط ذیل استخدام می‌کند:

• مدير روابط عمومی مسلط به زبان انگليسی

• مدير توليد محتویي مسلط به زبان انگليسی

• مدير بازاريابی مسلط به زبان انگليسی

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09120545525 تماس بگیرید.