كاريابي تحول آفرينان خانم با روابط عمومی قوی استخدام میکند:
•  مدير مشاور  فروش خدمات آموزشی و پژوهشی
•  مدير مشاور بازاريابي خدمات آموزشی و پژوهشی
•  مدير روابط عمومي خدمات آموزشی و پژوهشی
•  مسئول دفتر مسلط به فروش و بازاريابي خدمات آموزشی و پژوهشی  

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس بگیرید:
03132616245
09120545525