در صنایع کوچک و متوسط به دلیل عدم توجهی که تا به امروز وجود داشته ظرفیت های بسیاری برای بهره برداری دارند که می تواند نجات اقتصادی را در بر داشته باشد. امروز تحرک در میان صنایع و بنگاه های کوچک و متوسط باید بیشتر شود و حمایت های دولتی از آنها نیز افزایش پیدا کند. ظرفیت هایی که در صنایع بزرگ وجود داشته بخش بزرگی از آن استفاده شده و باید اقتصاد برای بهره وری از صنایع و بنگاه های کوچک و متوسط آماده شود. البته توسعه بنگاه های کوچک و متوسط فراهم شدن زیرساخت ها و شرایط لازم اقتصادی را نیاز دارد و مادامی که نگاه دولت به سمت صنایع بزرگ باشد نمی توان برای تحقق استفاده از ظرفیت صنایع کوچک گامی برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شصت دقیقه از کسب و کار، در حال حاضر بیشتر کشورهای دنیا توانسته اند از طریق بنگاه های کوچک و متوسط به بیش از ۶۰ درصد اشتغال دست پیدا کنند در حالی که در ایران تمام تمرکز روی بنگاه های بزرگ است. دولت باید تسهیلاتی را برای نقش آفرینی این بنگاه ها در رشد اقتصادی فراهم کند تا نتیجه آن در آینده ای نزدیک قابل مشاهده باشد.

ظرفیت نهفته ای که در این کسب و کارها وجود دارد در شرایط نابسامان اقتصادی کلید حل مشکلات بیکاری و تولید داخلی خواهد بود. امروز اولویت اول در اقتصاد اشتغال محسوب می شود که این موضوع در بنگاه های کوچک و متوسط سریع تر شکل می گیرد بنابراین دولت باید با برنامه ریزی هوشمندانه در این زمینه از تشکل‌ها برای توسعه بنگاه ‌های زودبازده کوچک و متوسط و تدوین راهبرد بلند مدت در بخش صنعت بهره گیرد.

اما برای توسعه و نقش آفرینی این بنگاه ها در اقتصاد کشور باید تسهیلاتی فراهم شود و ضرورت دارد اعتبارات مورد نیاز رشد و بازگشت به چرخه تولید این کسب و کارها نیز فراهم شود. بنابراین دولت می تواند اعتباراتی را از صندوق توسعه ملی به این بخش اختصاص دهد تا ظرفیت بالای این بنگاه ها به اقتصاد کشور تزریق شود.

نکته دیگری که در این رابطه مطرح می شود ضرورت برندسازی برای این صنایع و بنگاه هاست. صنایع کوچک به دلیل فعالیت ناچیزی که دارند هنوز به توان برندسازی نرسیده اند و اگر حمایت ها در مسیر درست انجام شود و دولت بتواند نگاه مثبتی به این کسب و کارها داشته باشد باید برندسازی صورت بگیرد تا این صنایع از رکود عمیقی که در آن فرو رفته اند خارج شوند.

برندسازی و ایجاد آن در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط تاثیر زیادی بر روند فروش محصولات خواهد گذاشت و یکی از وظایف دولت برای حمایت از این صنایع، تقویت آنان از راه تزریق نقدینگی به شمار می رود.

انتهای پیام/م/