بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی تولید به چرخش نگاه بانک مرکزی نسبت به تولید بر می‌گردد. متاسفانه نظام بانکی به بخش تولید توجهی ندارد و وظیفه خود را در تثبیت نرخ ارز متمرکز کرده که البته طی روزهای اخیر باز هم افزایش قیمت داشت. پیشنهاد می‌شود به منظور تغییر نگاه بانک مرکزی به تولید، دولت بانک مرکزی را مسئول رونق تولید کند. وگرنه همانطور که مشاهده می‌شود، وضعیت تولید و سیاست‌های حمایتی از تولید نسبت به گذشته، کمتر هم شده است. برای مثال اعلام می‌شود که میزان تسهیلات پرداختی به تولید ۲۶ درصد رشد داشته، در حالی که شاخص قیمت مصرف کننده ۶۰ درصد رشد داشته است.
 
یعنی سیاست حمایت مالی از تولید ۴۰ درصد نسبت به گذشته عقب افتاده است. این امر همانطور که ذکر شد به دلیل نوع نگاه بانک مرکزی نسبت به تولید است. موضوع دیگر تعارض قوانین گمرک با منافع تولیدکننده است. به جای اینکه نظام گمرکی در راستای منافع تولیدکننده گام بردارد، پرونده‌های تخلف زیادی برای تولیدکنندگان شکل داده است. وجود ده‌ها هزار پرونده تخلف از تولیدکنندگان نشان از این امر دارد.