دولت به منظور کاهش هزینه های جاری در بودجه سال ۹۹ پیش بینی شده است باید بخشی از بودجه نفت به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از کسب و کار نیوز، البته هنوز لایحه بودجه منتشر نشده است که ما بر اساس اعداد، ارقام و مستندات آن اظهار نظر کنیم. اما بودجه سال آینده ویژگی‌هایی دارد بحث درآمدهای مالیاتی دولت که در این لایحه افزایش داشته که این امر بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام است. امیدواریم با توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم که بتوان مالیات پیش بینی شده را دریافت کرد زیرا در شرایط رکود ردیافت مالیات سخت است.

ضرورت دارد کاهش وابستگی به نفت از ویژگی های بارز لایحه بودجه سال ۹۹ باشد. با توجه به پیش بینی دولت، بودجه نفت را برای کارهای عمرانی اختصاص می دهند و بودجه جاری را از مالیات و عوارض درآمدهای غیر نفتی تامین می کنند، باید منتظر ماند و دید که این امر در بودجه سال آینده مقرر شده است یا نه. کاهش هزینه های اضافی دولت، اصلاح ساختار دولت که باید ببینیم بر اساس قول دولت در این زمینه، این امر چه میزان در لایحه بودجه سال ۹۹ محقق شده است و چقدر با کاهش هزینه های جاری غیر ضروری را در بودجه پیش بینی کرده ایم. مالیات پیش بینی شده شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و بخشی نیز مربوط به مالیات هایی که است که به حکم قانون در نظر گرفته شده است از جمله مالیات بر معاملات و …که بزرگترین آن سیستم مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده است که هردو افزایش خواهند داشت؛ عدد سال ۹۸ بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

امیدواریم که متناسب با افزایش درآمدهای مالیاتی، این رونق در جامعه ایجاد و تولید نیز اعم از تولیدی و خدماتی رونق گیرد، زیرا در شرایط رکود اخذ مالیات از مردم سخت خواهد بود. افزایش مالیات در سال آینده، باید با مودیان جدید و گسترش جامعه هدف صورت گیرد نه اینکه بر جامعه هدف فعلی فشار وارد شود، فرار مالیاتی باید مدیریت شود؛ ابیته در چند سال اخیر در مجلس شورای اسلامی قوانین خوبی برای مقابله با فرار مالیاتی تصویب شده است.

انتهای پیام/م/