کی از اقدامات بانک مرکزی که در راستای آن در توزیع کارت‌های هدیه و فرایند صدور آن شفافیت ایجاد می‌شود، مدیریت ریال است. طی مدت اخیر بانک مرکزی با مدیریت ریال برخی از اقدامات غیرشفاف در نظام بانکی را ابطال و ممنوع کرده است و همین امر البته در مدیریت بازار ارز نیز نقش مثبت و موثری داشته است. برای مثال پیش از تصمیم بانک مرکزی، هر کسی به هر میزان قادر به خرید از طریق کارت بانکی و گرفتن هر مبلغ از پول بود. در حالی که جایی هم ثبت نمی ‍‌شد. طبیعتا این امر روی قیمت دلار نیز اثر می‌گذاشت.

به همین دلیل بانک مرکزی میزان جا به جایی پول را محدود کرد. مسئله دیگر ایجاد محدودیت در پرداخت‌های بین بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان است. در خصوص کارت‌های هدیه نیز همین طور است. باید ریال رامدیریت کرد تا شبهه پولشویی از این مسیر از بین برود. در حال حاضر هر فرد می‌تواند از طریق کارت هدیه، مبالغ زیادی را جا به جا کند، هیچ کسی هم از اطلاعات شخصی که این پول را جا به جا کرده ،مطلع نیست.

بنابراین در راستای شفاف‌سازی نظام بانکی، تدوین قانون و بخشنامه‌ای در خصوص صدور کارت بانکی ضروری است. برای این کار نیازی به ایجاد محدودیت در صدور این کارت‌ها نیست، بلکه به جای آن بهتر است بانک‌ها اطلاعات شخص دریافت کننده کارت به ویژه شماره ملی وی را ثبت کنند. به عبارتی صدور کارت هدیه منوط به ثبت اطلاعات کارت ملی و شماره آن باشد. این یعنی مدیریت ریال.

منبع: کسب و کار