رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در نخستین جلسه انلاين با جمعی از فعالان اقتصادی اصفهان در سال جدید که با موضوع کرونای صنعتی و اقتصاد پساکرونا برگزار شد، بر ضرورت آمادگی بنگاه های اقتصادی برای عصرکرونای صنعتی تاکید کرد. مسعود گلشیرازی، هدف از برگزاری این جلسه را بحث و تبادل نظر در خصوص کرونای صنعتی عنوان كرد و با اشاره به نقش پارلمان بخش خصوصی اصفهان بعنوان اولين سازمان در پشتیبانی از شبکه بهداشت و درمان استان جهت مهار بحران کرونا، آرامش نسبی در تدارک و تامین اقلام بهداشتی و درمانی امروز اصفهان را مرهون ورود اتاق بازرگانی با مشارکت فعالان اقتصادی به این امر مهم دانست. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین از تدارک و تهیه 110 هزار بسته معیشتی برای اقشار آسیب پذیر از بحران کرونا با محوریت اتاق و توسط فعالان اقتصادی خبر داد.
گلشیرازی با تاکید بر رسالت اصلی اتاق بازرگاني در مباحث اقتصادي، افزود: تاکنون در پارلمان بخش خصوصی اصفهان گزارش های ارزشمندی در زمینه های کرونای صنعتی، تحلیل آثار کرونا بر اقتصاد استان و کشور و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش آثار سوء کرونا بر اقتصاد تهیه شده است.
وی با بیان اینکه شیوع کرونا بین 9 تا 16.5 درصد GDP اقتصاد کشور را کاهش می دهد، تصریح کرد: این در حالی است که تاثیر پذیری این بحران در استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور که قریب به 50 درصد اقتصاد آن وابسته به حوزه خدمات و گردشگری است؛ بیشتر بوده و تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی استان را کاهش خواهد داد.
وی افزود: در تبیین عمق تاثیرگذاری بحران کرونا در اصفهان باید گفت شیوع کرونا بصورت میانگین درآمد هر شهروند اصفهانی را حدود 6 میلیون تومان در سال 99 کاهش می دهد.
گلشیرازی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه فعالان اقتصادی به مدیریت بنگاه های اقتصادی خود در این بحران گفت: لازم است تفکر و بینش مورد نیاز را برای تغییرات مناسب در سیستم بنگاه های اقتصادی ایجاد نماییم که لازمه آن شکل گیری نهضت اقتصادی مبتنی بر شاخصه های کرونای صنعتی است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه تاکید کرد: کرونای صنعتی جهش صنعتی جهان را 10 سال جلو انداخت و در این بین مجموعه ای که بتواند خود را با این تغییرات تطبیق دهد، پیشرفت خواهد داشت.
گلشیرازی تصریح کرد: کرونای صنعتی 9 تا 15 ماه ادامه خواهد داشت و لازم است صنایع و بنگاه های اقتصادی، کسب و کارها و خدمات امور مالی، زنجیره تامین وهمچنین ساز و کارهای فروش خود را متناسب با عصر کرونا تغییر دهند.
وی با بیان اینکه اتاق اصفهان اقدام به تبیین ساختار کرونای صنعتی بصورت ساختاری مستقل نموده است، افزود: در این ساختار به ارایه مدل های لازم برای طی این دوران می پردازیم و هر بنگاهی باید بنابر شرایط خود این موارد را بومی سازی نماید. گلشيرازي تشکیل ستاد مدیریت کرونا دربنگاه های اقتصادی، رعایت پروتکل بهداشتی در حوزه منابع انسانی و ایجاد تنوع در منابع تامین بنگاه ها را در دوران کنونی ضروری دانست.
در ادامه مجتبی کاروان، رئیس کمیته مشترک پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به تشریح اقدامات انجام شده پرداخت. وی انجام اقداماتی در حوزه پیشگیری، آموزش و فرهنگسازی به اعضاء، تهیه فیلم و کلیپ و جزوات آموزشی، تهیه اقلام حفاظتی، کمک به واحدهای پژوهشی برای تولید کیت و ماسک از طریق ارایه وام قرض الحسنه به چند مجموعه پزشکی، حمایت مالی از مجموعه های مردم نهاد، خرید اقلام پزشکی برای بیمارستان ها، کمک رسانی به نقاهتگاهها، روحیه بخشی و تقویت انگیزه کادر درمان بیمارستان های درگیر را از جمله اقدامات این کمیته بیان کرد.
نایب رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان همچنین گفت: در مرحله بعدی با توجه به تاکید وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا برای ماندن شهروندان در خانه و همچنین کاهش مشکلات و آسیب های اقتصادی احتمالی برخی خانواده ها، بیش از 110 هزار بسته معیشتی برای خانواده های نیازمند با محوریت اتاق و توسط اعضاء تهیه شد . وی افزود: تاکنون بالغ بر 70 هزار بسته آن توزیع شده است. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در نخستین جلسه انلاين با جمعی از فعالان اقتصادی اصفهان در سال جدید که با موضوع کرونای صنعتی و اقتصاد پساکرونا برگزار شد، بر ضرورت آمادگی بنگاه های اقتصادی برای عصرکرونای صنعتی تاکید کرد. مسعود گلشیرازی، هدف از برگزاری این جلسه را بحث و تبادل نظر در خصوص کرونای صنعتی عنوان كرد و با اشاره به نقش پارلمان بخش خصوصی اصفهان بعنوان اولين سازمان در پشتیبانی از شبکه بهداشت و درمان استان جهت مهار بحران کرونا، آرامش نسبی در تدارک و تامین اقلام بهداشتی و درمانی امروز اصفهان را مرهون ورود اتاق بازرگانی با مشارکت فعالان اقتصادی به این امر مهم دانست. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین از تدارک و تهیه 110 هزار بسته معیشتی برای اقشار آسیب پذیر از بحران کرونا با محوریت اتاق و توسط فعالان اقتصادی خبر داد.
گلشیرازی با تاکید بر رسالت اصلی اتاق بازرگاني در مباحث اقتصادي، افزود: تاکنون در پارلمان بخش خصوصی اصفهان گزارش های ارزشمندی در زمینه های کرونای صنعتی، تحلیل آثار کرونا بر اقتصاد استان و کشور و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش آثار سوء کرونا بر اقتصاد تهیه شده است.
وی با بیان اینکه شیوع کرونا بین 9 تا 16.5 درصد GDP اقتصاد کشور را کاهش می دهد، تصریح کرد: این در حالی است که تاثیر پذیری این بحران در استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور که قریب به 50 درصد اقتصاد آن وابسته به حوزه خدمات و گردشگری است؛ بیشتر بوده و تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی استان را کاهش خواهد داد.
وی افزود: در تبیین عمق تاثیرگذاری بحران کرونا در اصفهان باید گفت شیوع کرونا بصورت میانگین درآمد هر شهروند اصفهانی را حدود 6 میلیون تومان در سال 99 کاهش می دهد.
گلشیرازی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه فعالان اقتصادی به مدیریت بنگاه های اقتصادی خود در این بحران گفت: لازم است تفکر و بینش مورد نیاز را برای تغییرات مناسب در سیستم بنگاه های اقتصادی ایجاد نماییم که لازمه آن شکل گیری نهضت اقتصادی مبتنی بر شاخصه های کرونای صنعتی است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه تاکید کرد: کرونای صنعتی جهش صنعتی جهان را 10 سال جلو انداخت و در این بین مجموعه ای که بتواند خود را با این تغییرات تطبیق دهد، پیشرفت خواهد داشت.
گلشیرازی تصریح کرد: کرونای صنعتی 9 تا 15 ماه ادامه خواهد داشت و لازم است صنایع و بنگاه های اقتصادی، کسب و کارها و خدمات امور مالی، زنجیره تامین وهمچنین ساز و کارهای فروش خود را متناسب با عصر کرونا تغییر دهند.
وی با بیان اینکه اتاق اصفهان اقدام به تبیین ساختار کرونای صنعتی بصورت ساختاری مستقل نموده است، افزود: در این ساختار به ارایه مدل های لازم برای طی این دوران می پردازیم و هر بنگاهی باید بنابر شرایط خود این موارد را بومی سازی نماید. گلشيرازي تشکیل ستاد مدیریت کرونا دربنگاه های اقتصادی، رعایت پروتکل بهداشتی در حوزه منابع انسانی و ایجاد تنوع در منابع تامین بنگاه ها را در دوران کنونی ضروری دانست.
در ادامه مجتبی کاروان، رئیس کمیته مشترک پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به تشریح اقدامات انجام شده پرداخت. وی انجام اقداماتی در حوزه پیشگیری، آموزش و فرهنگسازی به اعضاء، تهیه فیلم و کلیپ و جزوات آموزشی، تهیه اقلام حفاظتی، کمک به واحدهای پژوهشی برای تولید کیت و ماسک از طریق ارایه وام قرض الحسنه به چند مجموعه پزشکی، حمایت مالی از مجموعه های مردم نهاد، خرید اقلام پزشکی برای بیمارستان ها، کمک رسانی به نقاهتگاهها، روحیه بخشی و تقویت انگیزه کادر درمان بیمارستان های درگیر را از جمله اقدامات این کمیته بیان کرد.
نایب رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان همچنین گفت: در مرحله بعدی با توجه به تاکید وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا برای ماندن شهروندان در خانه و همچنین کاهش مشکلات و آسیب های اقتصادی احتمالی برخی خانواده ها، بیش از 110 هزار بسته معیشتی برای خانواده های نیازمند با محوریت اتاق و توسط اعضاء تهیه شد . وی افزود: تاکنون بالغ بر 70 هزار بسته آن توزیع شده است. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در نخستین جلسه انلاين با جمعی از فعالان اقتصادی اصفهان در سال جدید که با موضوع کرونای صنعتی و اقتصاد پساکرونا برگزار شد، بر ضرورت آمادگی بنگاه های اقتصادی برای عصرکرونای صنعتی تاکید کرد. مسعود گلشیرازی، هدف از برگزاری این جلسه را بحث و تبادل نظر در خصوص کرونای صنعتی عنوان كرد و با اشاره به نقش پارلمان بخش خصوصی اصفهان بعنوان اولين سازمان در پشتیبانی از شبکه بهداشت و درمان استان جهت مهار بحران کرونا، آرامش نسبی در تدارک و تامین اقلام بهداشتی و درمانی امروز اصفهان را مرهون ورود اتاق بازرگانی با مشارکت فعالان اقتصادی به این امر مهم دانست. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین از تدارک و تهیه 110 هزار بسته معیشتی برای اقشار آسیب پذیر از بحران کرونا با محوریت اتاق و توسط فعالان اقتصادی خبر داد.
گلشیرازی با تاکید بر رسالت اصلی اتاق بازرگاني در مباحث اقتصادي، افزود: تاکنون در پارلمان بخش خصوصی اصفهان گزارش های ارزشمندی در زمینه های کرونای صنعتی، تحلیل آثار کرونا بر اقتصاد استان و کشور و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش آثار سوء کرونا بر اقتصاد تهیه شده است.
وی با بیان اینکه شیوع کرونا بین 9 تا 16.5 درصد GDP اقتصاد کشور را کاهش می دهد، تصریح کرد: این در حالی است که تاثیر پذیری این بحران در استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور که قریب به 50 درصد اقتصاد آن وابسته به حوزه خدمات و گردشگری است؛ بیشتر بوده و تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی استان را کاهش خواهد داد.
وی افزود: در تبیین عمق تاثیرگذاری بحران کرونا در اصفهان باید گفت شیوع کرونا بصورت میانگین درآمد هر شهروند اصفهانی را حدود 6 میلیون تومان در سال 99 کاهش می دهد.
گلشیرازی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه فعالان اقتصادی به مدیریت بنگاه های اقتصادی خود در این بحران گفت: لازم است تفکر و بینش مورد نیاز را برای تغییرات مناسب در سیستم بنگاه های اقتصادی ایجاد نماییم که لازمه آن شکل گیری نهضت اقتصادی مبتنی بر شاخصه های کرونای صنعتی است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه تاکید کرد: کرونای صنعتی جهش صنعتی جهان را 10 سال جلو انداخت و در این بین مجموعه ای که بتواند خود را با این تغییرات تطبیق دهد، پیشرفت خواهد داشت.
گلشیرازی تصریح کرد: کرونای صنعتی 9 تا 15 ماه ادامه خواهد داشت و لازم است صنایع و بنگاه های اقتصادی، کسب و کارها و خدمات امور مالی، زنجیره تامین وهمچنین ساز و کارهای فروش خود را متناسب با عصر کرونا تغییر دهند.
وی با بیان اینکه اتاق اصفهان اقدام به تبیین ساختار کرونای صنعتی بصورت ساختاری مستقل نموده است، افزود: در این ساختار به ارایه مدل های لازم برای طی این دوران می پردازیم و هر بنگاهی باید بنابر شرایط خود این موارد را بومی سازی نماید. گلشيرازي تشکیل ستاد مدیریت کرونا دربنگاه های اقتصادی، رعایت پروتکل بهداشتی در حوزه منابع انسانی و ایجاد تنوع در منابع تامین بنگاه ها را در دوران کنونی ضروری دانست.
در ادامه مجتبی کاروان، رئیس کمیته مشترک پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به تشریح اقدامات انجام شده پرداخت. وی انجام اقداماتی در حوزه پیشگیری، آموزش و فرهنگسازی به اعضاء، تهیه فیلم و کلیپ و جزوات آموزشی، تهیه اقلام حفاظتی، کمک به واحدهای پژوهشی برای تولید کیت و ماسک از طریق ارایه وام قرض الحسنه به چند مجموعه پزشکی، حمایت مالی از مجموعه های مردم نهاد، خرید اقلام پزشکی برای بیمارستان ها، کمک رسانی به نقاهتگاهها، روحیه بخشی و تقویت انگیزه کادر درمان بیمارستان های درگیر را از جمله اقدامات این کمیته بیان کرد.
نایب رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان همچنین گفت: در مرحله بعدی با توجه به تاکید وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا برای ماندن شهروندان در خانه و همچنین کاهش مشکلات و آسیب های اقتصادی احتمالی برخی خانواده ها، بیش از 110 هزار بسته معیشتی برای خانواده های نیازمند با محوریت اتاق و توسط اعضاء تهیه شد . وی افزود: تاکنون بالغ بر 70 هزار بسته آن توزیع شده است. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در نخستین جلسه انلاين با جمعی از فعالان اقتصادی اصفهان در سال جدید که با موضوع کرونای صنعتی و اقتصاد پساکرونا برگزار شد، بر ضرورت آمادگی بنگاه های اقتصادی برای عصرکرونای صنعتی تاکید کرد. مسعود گلشیرازی، هدف از برگزاری این جلسه را بحث و تبادل نظر در خصوص کرونای صنعتی عنوان كرد و با اشاره به نقش پارلمان بخش خصوصی اصفهان بعنوان اولين سازمان در پشتیبانی از شبکه بهداشت و درمان استان جهت مهار بحران کرونا، آرامش نسبی در تدارک و تامین اقلام بهداشتی و درمانی امروز اصفهان را مرهون ورود اتاق بازرگانی با مشارکت فعالان اقتصادی به این امر مهم دانست. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین از تدارک و تهیه 110 هزار بسته معیشتی برای اقشار آسیب پذیر از بحران کرونا با محوریت اتاق و توسط فعالان اقتصادی خبر داد.
گلشیرازی با تاکید بر رسالت اصلی اتاق بازرگاني در مباحث اقتصادي، افزود: تاکنون در پارلمان بخش خصوصی اصفهان گزارش های ارزشمندی در زمینه های کرونای صنعتی، تحلیل آثار کرونا بر اقتصاد استان و کشور و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش آثار سوء کرونا بر اقتصاد تهیه شده است.
وی با بیان اینکه شیوع کرونا بین 9 تا 16.5 درصد GDP اقتصاد کشور را کاهش می دهد، تصریح کرد: این در حالی است که تاثیر پذیری این بحران در استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور که قریب به 50 درصد اقتصاد آن وابسته به حوزه خدمات و گردشگری است؛ بیشتر بوده و تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی استان را کاهش خواهد داد.
وی افزود: در تبیین عمق تاثیرگذاری بحران کرونا در اصفهان باید گفت شیوع کرونا بصورت میانگین درآمد هر شهروند اصفهانی را حدود 6 میلیون تومان در سال 99 کاهش می دهد.
گلشیرازی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه فعالان اقتصادی به مدیریت بنگاه های اقتصادی خود در این بحران گفت: لازم است تفکر و بینش مورد نیاز را برای تغییرات مناسب در سیستم بنگاه های اقتصادی ایجاد نماییم که لازمه آن شکل گیری نهضت اقتصادی مبتنی بر شاخصه های کرونای صنعتی است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه تاکید کرد: کرونای صنعتی جهش صنعتی جهان را 10 سال جلو انداخت و در این بین مجموعه ای که بتواند خود را با این تغییرات تطبیق دهد، پیشرفت خواهد داشت.
گلشیرازی تصریح کرد: کرونای صنعتی 9 تا 15 ماه ادامه خواهد داشت و لازم است صنایع و بنگاه های اقتصادی، کسب و کارها و خدمات امور مالی، زنجیره تامین وهمچنین ساز و کارهای فروش خود را متناسب با عصر کرونا تغییر دهند.
وی با بیان اینکه اتاق اصفهان اقدام به تبیین ساختار کرونای صنعتی بصورت ساختاری مستقل نموده است، افزود: در این ساختار به ارایه مدل های لازم برای طی این دوران می پردازیم و هر بنگاهی باید بنابر شرایط خود این موارد را بومی سازی نماید. گلشيرازي تشکیل ستاد مدیریت کرونا دربنگاه های اقتصادی، رعایت پروتکل بهداشتی در حوزه منابع انسانی و ایجاد تنوع در منابع تامین بنگاه ها را در دوران کنونی ضروری دانست.
در ادامه مجتبی کاروان، رئیس کمیته مشترک پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به تشریح اقدامات انجام شده پرداخت. وی انجام اقداماتی در حوزه پیشگیری، آموزش و فرهنگسازی به اعضاء، تهیه فیلم و کلیپ و جزوات آموزشی، تهیه اقلام حفاظتی، کمک به واحدهای پژوهشی برای تولید کیت و ماسک از طریق ارایه وام قرض الحسنه به چند مجموعه پزشکی، حمایت مالی از مجموعه های مردم نهاد، خرید اقلام پزشکی برای بیمارستان ها، کمک رسانی به نقاهتگاهها، روحیه بخشی و تقویت انگیزه کادر درمان بیمارستان های درگیر را از جمله اقدامات این کمیته بیان کرد.
نایب رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان همچنین گفت: در مرحله بعدی با توجه به تاکید وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا برای ماندن شهروندان در خانه و همچنین کاهش مشکلات و آسیب های اقتصادی احتمالی برخی خانواده ها، بیش از 110 هزار بسته معیشتی برای خانواده های نیازمند با محوریت اتاق و توسط اعضاء تهیه شد . وی افزود: تاکنون بالغ بر 70 هزار بسته آن توزیع شده است. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در نخستین جلسه انلاين با جمعی از فعالان اقتصادی اصفهان در سال جدید که با موضوع کرونای صنعتی و اقتصاد پساکرونا برگزار شد، بر ضرورت آمادگی بنگاه های اقتصادی برای عصرکرونای صنعتی تاکید کرد. مسعود گلشیرازی، هدف از برگزاری این جلسه را بحث و تبادل نظر در خصوص کرونای صنعتی عنوان كرد و با اشاره به نقش پارلمان بخش خصوصی اصفهان بعنوان اولين سازمان در پشتیبانی از شبکه بهداشت و درمان استان جهت مهار بحران کرونا، آرامش نسبی در تدارک و تامین اقلام بهداشتی و درمانی امروز اصفهان را مرهون ورود اتاق بازرگانی با مشارکت فعالان اقتصادی به این امر مهم دانست. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین از تدارک و تهیه 110 هزار بسته معیشتی برای اقشار آسیب پذیر از بحران کرونا با محوریت اتاق و توسط فعالان اقتصادی خبر داد.
گلشیرازی با تاکید بر رسالت اصلی اتاق بازرگاني در مباحث اقتصادي، افزود: تاکنون در پارلمان بخش خصوصی اصفهان گزارش های ارزشمندی در زمینه های کرونای صنعتی، تحلیل آثار کرونا بر اقتصاد استان و کشور و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش آثار سوء کرونا بر اقتصاد تهیه شده است.
وی با بیان اینکه شیوع کرونا بین 9 تا 16.5 درصد GDP اقتصاد کشور را کاهش می دهد، تصریح کرد: این در حالی است که تاثیر پذیری این بحران در استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور که قریب به 50 درصد اقتصاد آن وابسته به حوزه خدمات و گردشگری است؛ بیشتر بوده و تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی استان را کاهش خواهد داد.
وی افزود: در تبیین عمق تاثیرگذاری بحران کرونا در اصفهان باید گفت شیوع کرونا بصورت میانگین درآمد هر شهروند اصفهانی را حدود 6 میلیون تومان در سال 99 کاهش می دهد.
گلشیرازی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه فعالان اقتصادی به مدیریت بنگاه های اقتصادی خود در این بحران گفت: لازم است تفکر و بینش مورد نیاز را برای تغییرات مناسب در سیستم بنگاه های اقتصادی ایجاد نماییم که لازمه آن شکل گیری نهضت اقتصادی مبتنی بر شاخصه های کرونای صنعتی است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه تاکید کرد: کرونای صنعتی جهش صنعتی جهان را 10 سال جلو انداخت و در این بین مجموعه ای که بتواند خود را با این تغییرات تطبیق دهد، پیشرفت خواهد داشت.
گلشیرازی تصریح کرد: کرونای صنعتی 9 تا 15 ماه ادامه خواهد داشت و لازم است صنایع و بنگاه های اقتصادی، کسب و کارها و خدمات امور مالی، زنجیره تامین وهمچنین ساز و کارهای فروش خود را متناسب با عصر کرونا تغییر دهند.
وی با بیان اینکه اتاق اصفهان اقدام به تبیین ساختار کرونای صنعتی بصورت ساختاری مستقل نموده است، افزود: در این ساختار به ارایه مدل های لازم برای طی این دوران می پردازیم و هر بنگاهی باید بنابر شرایط خود این موارد را بومی سازی نماید. گلشيرازي تشکیل ستاد مدیریت کرونا دربنگاه های اقتصادی، رعایت پروتکل بهداشتی در حوزه منابع انسانی و ایجاد تنوع در منابع تامین بنگاه ها را در دوران کنونی ضروری دانست.
در ادامه مجتبی کاروان، رئیس کمیته مشترک پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به تشریح اقدامات انجام شده پرداخت. وی انجام اقداماتی در حوزه پیشگیری، آموزش و فرهنگسازی به اعضاء، تهیه فیلم و کلیپ و جزوات آموزشی، تهیه اقلام حفاظتی، کمک به واحدهای پژوهشی برای تولید کیت و ماسک از طریق ارایه وام قرض الحسنه به چند مجموعه پزشکی، حمایت مالی از مجموعه های مردم نهاد، خرید اقلام پزشکی برای بیمارستان ها، کمک رسانی به نقاهتگاهها، روحیه بخشی و تقویت انگیزه کادر درمان بیمارستان های درگیر را از جمله اقدامات این کمیته بیان کرد.
نایب رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان همچنین گفت: در مرحله بعدی با توجه به تاکید وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا برای ماندن شهروندان در خانه و همچنین کاهش مشکلات و آسیب های اقتصادی احتمالی برخی خانواده ها، بیش از 110 هزار بسته معیشتی برای خانواده های نیازمند با محوریت اتاق و توسط اعضاء تهیه شد . وی افزود: تاکنون بالغ بر 70 هزار بسته آن توزیع شده است.