به گزارش 60 دقیقه، نشست تخصصی راهکار‌های رونق فضای کسب و کار و معرفی کسب و کار‌های خوش آتیه به همت انجمن آمایش سرزمین ایران، مرکز مشاوره و کارآفرینی شاخص پژوه، مرکز کاریابی تحول آفرینان، انجمن مطالعات زنان و موسسه فرهنگی آرمان فرهنگ شاخص ایرانیان در جزیره کیش برگزار شد