به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه؛مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد سومین کنفرانس ملی کارآفرینی را با هدف گردهم آوردن محققان حوزه کارآفرینی و کسب وکارهای نوین برای ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی و کاربردی در این زمینه برگزار نماید. مدل­های آموزش کارآفرینی در دانشگاه­ها، توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در میان دانشجویان و اعضای هیات علمی، توانمندسازی دانشجویان و ارتقای مهارت‌ها و قابلیت‌های کارآفرینانه آنها، نحوه استفاده و تعامل با بخش خصوصی در جهت توسعه کسب‌ و کارهای نوین و دانش‌بنیان و بررسی الگوها و مدل‌های بین‌المللی در ارتباط با توسعه نوآوری و کارآفرینی از مهمترین اهداف این کنفرانس است.

از همه اساتید، دانشجویان، متخصصین و دست اندرکاران مرتبط دعوت می نماییم تا با ارسال مقالات علمی و پژوهشی خود با محورهای ذکر شده ما را در برگزاری هرچه بهتر این برنامه یاری رسانند.

زمان برگزاری:‌  ۳ و ۴ دی ماه 1398

مخاطبین جهت ارسال ویدئوها به سایت کنفرانس به آدرس:‌ http://entconf.sharif.ir/   مراجعه نمایند و یا با شماره ۶۶۱۶۶۳۳۵ تماس حاصل نمایند.

مخاطبین جهت ارسال ویدئوها به سایت کنفرانس به آدرس:‌ entconf.sharif.ir  مراجعه نمایند و یا با شماره ۶۶۱۶۶۳۳۵ تماس حاصل نمایند.

برگزاری سومین کنفرانس ملی کارافرینی

انتهای پیام/ش/