سازمان صنعت، معدن و تجارت با همكاری شركت آرمين افق كارگاه آموزشي تجارت با كشور بلاروس را برگزار مي‌كند.

این کارگاه آموزشی روز چهارشنبه 25 دی 98 از ساعت  9 الي 12 در سالت اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در اصفهان- دروازه شيراز- روبروی درب شمالي دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

981024567