سمینار آموزشی فرصت‌های تجاری با کشورهای اتحادیه اوراسیا 15 بهمن 98 برگزار می‌شود.

9811121