به گزارش 60 دقیقه ، دوره پادفک از مورخ 3 اسفندماه در تهران برگزار می گردد.

پادفک همان دوره آماده سازی دانشجو میباشد ، که به آموزش زبان روسی برای دانشجویان متقاضی تحصیل در روسیه میپردازد . البته دوره پادفک برای دانشجویان رشته های پزشکی در روسیه، به غیر از زبان روسی ،دروس شیمی و زیست نیز را شامل میشود.
پادفک مخفف لغت روسی подготовительный факультет میباشد.

پادفک تهران