شهرام موحدی اظهار کرد: ویروس های خانواده کرونا (کرونا ویروس ها) برای ما که در حوزه دامپزشکی فعالیت داریم، نامانوس و ناشناخته نیست. کرونا ویروس ها سال های سال است که بیماری های مختلفی را در دام ایجاد می کنند؛ برونشیت طیور یکی از بیماری ها از خانواده کرونا ویروس است و مشکلات تنفسی در گربه سانان هم یکی از بیماری های نشات گرفته از ویروس های این خانواده است.

وی افزود: باید بدانیم که اگر در مورد کرونا ویروس صحبت می کنیم، همیشه بوده و هست و باعث بیماری های مختلفی شده است.
اما اگر در مورد کوید 19صحبت می کنیم، تا به امروز سازمان بهداشت جهانی و سازمان بهداشت جهانی دام، هیچکدام اعلامیه ای مبنی بر انتقال بیماری کوید 19 از دام به انسان نداشته و گزارش نکرده اند.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان عنوان کرد: امروز اتفاق تازه ای در بهداشت جهانی در حال رخ دادن است و به جای اینکه ما انسان ها از جوامع دامی بترسیم، جوامع دامی از ما انسان ها می ترسند.

شهرام موحدی در ادامه بیان کرد: چند گزارش خیلی محدود مبنی بر این که تعدادی از حیوانات خانگی که در کنار بیماران مبتلا به کووید 19 زندگی می کردند، توانسته شده با آر تی پی سی آر، ژنوم کووید را از این حیوانات جدا کنیم. این به معنای ابتلای دام به ویروس کووید 19 نیست.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه تا کنون هیچ انتقالی از بیماری کووید 19 از دام به انسان اتفاق نیفتاده است، اذعان داشت: اینکه یک مقاله و یا یک شخصی بحثی را مطرح می کند به معنای قطعیت موضوع نیست. همخچنين، اگر کسی حیوانات خانگی را در خانه نگهداری می کند و احتمالاً این حیوانات را به بیرون منزل می برد، شاید ویروس بتواند روی بدن این حیوانات بنشیند و شاید این حیوانات بتوانند انتقال مکانیکی انجام دهند.

وي به کسانی که حیوانات خانگی نگهداری می کنند و این حیوانات را به بیرون می برند، توصیه كرد: حتما بعد از تماس دست های خود را بشویند و کسانی که حیوانات خود را بیرون نمی برند هر چند که توصیه به شستن دست وجود دارد اما این خطرات برای آن ها وجود ندارد و کسانی که پرنده در منزل نگهداری می کنند نیز خطری در این زمینه وجود ندارد.

موحدی با تاكيدبر افزايش سواد رسانه اي مردم و نقش رسانه ها، گفت: مردم در هر شرایطی به آرامش نیاز دارند، بسیاری از اخبار که در حال پخش است صحت ندارد، که می طلبد اخبار از منابع موثق گرفته شود.
شهرام موحدی اظهار کرد: ویروس های خانواده کرونا (کرونا ویروس ها) برای ما که در حوزه دامپزشکی فعالیت داریم، نامانوس و ناشناخته نیست. کرونا ویروس ها سال های سال است که بیماری های مختلفی را در دام ایجاد می کنند؛ برونشیت طیور یکی از بیماری ها از خانواده کرونا ویروس است و مشکلات تنفسی در گربه سانان هم یکی از بیماری های نشات گرفته از ویروس های این خانواده است.

وی افزود: باید بدانیم که اگر در مورد کرونا ویروس صحبت می کنیم، همیشه بوده و هست و باعث بیماری های مختلفی شده است.
اما اگر در مورد کوید 19صحبت می کنیم، تا به امروز سازمان بهداشت جهانی و سازمان بهداشت جهانی دام، هیچکدام اعلامیه ای مبنی بر انتقال بیماری کوید 19 از دام به انسان نداشته و گزارش نکرده اند.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان عنوان کرد: امروز اتفاق تازه ای در بهداشت جهانی در حال رخ دادن است و به جای اینکه ما انسان ها از جوامع دامی بترسیم، جوامع دامی از ما انسان ها می ترسند.

شهرام موحدی در ادامه بیان کرد: چند گزارش خیلی محدود مبنی بر این که تعدادی از حیوانات خانگی که در کنار بیماران مبتلا به کووید 19 زندگی می کردند، توانسته شده با آر تی پی سی آر، ژنوم کووید را از این حیوانات جدا کنیم. این به معنای ابتلای دام به ویروس کووید 19 نیست.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه تا کنون هیچ انتقالی از بیماری کووید 19 از دام به انسان اتفاق نیفتاده است، اذعان داشت: اینکه یک مقاله و یا یک شخصی بحثی را مطرح می کند به معنای قطعیت موضوع نیست. همخچنين، اگر کسی حیوانات خانگی را در خانه نگهداری می کند و احتمالاً این حیوانات را به بیرون منزل می برد، شاید ویروس بتواند روی بدن این حیوانات بنشیند و شاید این حیوانات بتوانند انتقال مکانیکی انجام دهند.

وي به کسانی که حیوانات خانگی نگهداری می کنند و این حیوانات را به بیرون می برند، توصیه كرد: حتما بعد از تماس دست های خود را بشویند و کسانی که حیوانات خود را بیرون نمی برند هر چند که توصیه به شستن دست وجود دارد اما این خطرات برای آن ها وجود ندارد و کسانی که پرنده در منزل نگهداری می کنند نیز خطری در این زمینه وجود ندارد.

موحدی با تاكيدبر افزايش سواد رسانه اي مردم و نقش رسانه ها، گفت: مردم در هر شرایطی به آرامش نیاز دارند، بسیاری از اخبار که در حال پخش است صحت ندارد، که می طلبد اخبار از منابع موثق گرفته شود.
شهرام موحدی اظهار کرد: ویروس های خانواده کرونا (کرونا ویروس ها) برای ما که در حوزه دامپزشکی فعالیت داریم، نامانوس و ناشناخته نیست. کرونا ویروس ها سال های سال است که بیماری های مختلفی را در دام ایجاد می کنند؛ برونشیت طیور یکی از بیماری ها از خانواده کرونا ویروس است و مشکلات تنفسی در گربه سانان هم یکی از بیماری های نشات گرفته از ویروس های این خانواده است.

وی افزود: باید بدانیم که اگر در مورد کرونا ویروس صحبت می کنیم، همیشه بوده و هست و باعث بیماری های مختلفی شده است.
اما اگر در مورد کوید 19صحبت می کنیم، تا به امروز سازمان بهداشت جهانی و سازمان بهداشت جهانی دام، هیچکدام اعلامیه ای مبنی بر انتقال بیماری کوید 19 از دام به انسان نداشته و گزارش نکرده اند.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان عنوان کرد: امروز اتفاق تازه ای در بهداشت جهانی در حال رخ دادن است و به جای اینکه ما انسان ها از جوامع دامی بترسیم، جوامع دامی از ما انسان ها می ترسند.

شهرام موحدی در ادامه بیان کرد: چند گزارش خیلی محدود مبنی بر این که تعدادی از حیوانات خانگی که در کنار بیماران مبتلا به کووید 19 زندگی می کردند، توانسته شده با آر تی پی سی آر، ژنوم کووید را از این حیوانات جدا کنیم. این به معنای ابتلای دام به ویروس کووید 19 نیست.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه تا کنون هیچ انتقالی از بیماری کووید 19 از دام به انسان اتفاق نیفتاده است، اذعان داشت: اینکه یک مقاله و یا یک شخصی بحثی را مطرح می کند به معنای قطعیت موضوع نیست. همخچنين، اگر کسی حیوانات خانگی را در خانه نگهداری می کند و احتمالاً این حیوانات را به بیرون منزل می برد، شاید ویروس بتواند روی بدن این حیوانات بنشیند و شاید این حیوانات بتوانند انتقال مکانیکی انجام دهند.

وي به کسانی که حیوانات خانگی نگهداری می کنند و این حیوانات را به بیرون می برند، توصیه كرد: حتما بعد از تماس دست های خود را بشویند و کسانی که حیوانات خود را بیرون نمی برند هر چند که توصیه به شستن دست وجود دارد اما این خطرات برای آن ها وجود ندارد و کسانی که پرنده در منزل نگهداری می کنند نیز خطری در این زمینه وجود ندارد.

موحدی با تاكيدبر افزايش سواد رسانه اي مردم و نقش رسانه ها، گفت: مردم در هر شرایطی به آرامش نیاز دارند، بسیاری از اخبار که در حال پخش است صحت ندارد، که می طلبد اخبار از منابع موثق گرفته شود.