وی افزود: این تعداد صفر برای واحد پول ملی واقعا غیر منطقی بود و حذف آن اقدام خوبی بود که انجام شد، از سوی دیگر باید به این نکته مهم توجه کرد، تنها با حذف صفر نمی‌توان وضعیت عمومی اقتصاد کشور را بهبود بخشید، بلکه باید راهکار‌هایی را اتخاذ کرد که بر مبنای آن‌ها تولید ناخالص داخلی با افزایش روبرو شود و به تبع آن نیز نرخ رشد اقتصادی به سوی مثبت شدن حرکت کند.

مردوخی با تاکید بر اینکه انتظار کاهش تورم با انجام اقداماتی نظیر حذف صفر از پول ملی محقق نخواهد شد، اظهار داشت: دولت باید در بسیاری از سیاست گذاری‌های خود باید تجدید نظر کند، تا حذف صفر از پول ملی اثر بخش باشد، به عنوان مثال با توجه به کسری بودجه‌ای که دولت با آن همیشه روبرو بوده استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به عنوان آسان‌ترین راهکار انتخاب می‌شود، در صورتیکه صندوق توسعه ملی یک صندوق بین نسلی و متعلق به آیندگان است.

این استاد بازنشسته دانشگاه تهران بیان داشت: یکی از مهم‌ترین مواردی که دولت باید به آن توجه کند، جلوگیری از فرار‌های مالیاتی است که تخمین زده می‌شود حجم آن بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان در سال باشد، در این رابطه لازم است سامانه جامع اطلاعات مالیاتی به سایر سامانه‌های اطلاعاتی متصل شود، تا با در اختیار داشتن اطلاعات به روز و کارآمد بتوان از فرار مالیاتی که به صورت گسترده وجود دارد، جلوگیری کرد.