سرشناسه:مشرف جوادی،محمد حسین،1329-

عنوان و نام پدید آورنده:واژه نامه جامع لغات و اصطلاحات تخصصی مدیریت:به انظمام متداول ترینلغات و ریشه های لاتین(بازرگانی،بازاریابی،حسابداری و مالی،...)فارسی-انگلیسی،انگلیسی-فارسی/تالیف محمد حسین مشرف جوادی،الفت گنجی بیدمشک.

مشخصات ظاهری :324ص.                           ISBN:978-600-6847-25

موضوع:مدیریت--واژه نامه ها --فارسی

موضوع:مدیریت--واژه نامه ها --انگلیسی

موضوع:فارسی--واژه نامه ها --انگلیسی

موضوع: زبان انگلیسی--واژه نامه ها--فارسی

رده بندی کنگره:1392 2و5م/15/HD30

ردهبندی دیویی:658/003

شماره کتابشناسی ملی :3373436

قیمت:20000 تومان