سرشناسه :خزائی،سعید،1341

عنوان و نام پدید آور:مروری بر مهمترین رصد خانه های جهان/تالیف دکتر سعید خزائی،دکتر امیر محمود زاده،الهام سهامی

مشخصات ظاهری:191ص.:جدول،نمودار

شابک:4-18-6847-600-978

موضوع:رصد خانه

شناسه افزوده :سهامی،الهام

شناسه افزوده: محمودزاده،امیر

شناسه افزوده:مرکز پژوهشی مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه

رده بندی کنگره:QB81/M4/1392

رده بندی دیویی:225/1

کتابشناسی کلی :3096013

قیمت :20000 تومان