به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی شصت دقیقه، سیزدهمین شماره فصلنامه علمی تخصصی شاخص کارآفرینی منتشر شد.

در شماره سیزدهم این فصلنامه می خوانید:

  • تاثیر نیازمندی برای دستاوردها، ریسک پذیری و تحمل ابهامات بر اشتیاق کارآفرینان
  • اولویت بندی و ارزیابی ابعاد چابکی منابع انسانی در شرکت های تهران
  • بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در استان خوزستان با محوریت توسعه پایدار
  • نقش رسانه ملی در چگونگی گذران اوقات فراغت بازنشستگان صندوق بازنشستگی
  • زنان، اشتغال، کارآفرینی
  • دنیال جدید مشاغل

photo 2019 10 12 09 10 17

از محققان، پژوهشگران و علاقه مندان گرامی دعوت به عمل می آید در زمینه موضوعات مرتبط با فصلنامه مانند:

نوآوری و کارآفريني

ارائه مدل بومي کاربردی برای توسعه کارآفرينی در ايران

تشخیص صحیح فرصت ها توسط کارآفرينان و استارت آپ ها

ايده پردازی حول محور فرصت

بررسي يک سري ايده

انتخاب يک يا چند تا از اين ايده ها و نوآوري در زمینه اين ايده ها

نگارش يک طرح کسب وکار پیرامون آن -

تأمین مالي و نمونه سازي اولیه و تأمین سرمايه مالي بزرگتر

ساخت نمونه در مقیاس انبوه

راه اندازی کس بوکار پايدار

شتاب دهنده و استارت‌آپ‌ها

حفظ کسب وکارش و تلاش در مسیر رشد

آسیب شناسي مراحل تأسیس و رشد شرکت هاي نوپا و زودبازده در ايران

معرفي کسب وکارهاي خوش آتیه و بومي متناسب با محیط کنوني کس بوکار

مطالعات تطبیقی در زمینه کارآفرينی

بررسي ارتباط فرهنگ و نظام ارزشي جامعه با کسب وکارهای کارآفرينانه

بررسي موانع کارآفريني در ايران

بررسي علل شکست يا رکود کسب وکارهای کارآفرينانه در ايران

زنان و کارآفريني و خلاقیت

کارآفريني و خلق ارزش جديد

کسب وکارهاي خرد، خانگي، مجازي و...

تفاوت کارآفرين با خلاق، نوآور، مخترع، سرمايه‌گذار و مدير و ...

مقالات خود را به دبیرخانه فصلنامه به آدرس تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان نجات اللهی، کوچه مراغه پلاک 7 واحد 3 ارسال فرمایند.

انتهای پیام/م/