کتاب پیش‌ِرو حاصل پژوهش‌های نظری و تجربی درباره موضوعات مربوط به اصول و مبانی کارآفرینی است. در این نوشتار ویژگی‌های کارآفرینان و ابعاد مختلف خلاقیت و نوآوری بیان و چگونگی پرورش ایده خلاق در کسب‌وکار شرح داده می‌شود. همچنین نحوه نوشتن یک طرح کسب‌وکار در کتاب توضیح داده می‌شود.
 
98072855