کتاب کارآفرینی در ورزش به نویسندگی درون سیلتی و سایمون چادویک است که توسط دکتر رضا محمد کاظمی، فرزاد زیویار، هما مشاری و توسط انتشارات پژوهشكاه فروست زير نظر استانداري اصفهان منتشر شده است.

مهمترین سرفصل های این کتاب عبارتند از: رويكرد نظری در كارآفرينی ورزش، كارآفرينان ورزشي و اثرات اجتماعي، ورزشكاران به عنوان كارافرينان اجتماعی، كارافريني و حمايت مالي، رهبران بازار، كارگزاران رسمي ورزشي، كارافريني ورزشي و رساند، تعيين استراتژي تعيين قيمت در ورزش، کارافرينان و سازماني هاي ورزشي

index