رونالد کوز

 ترجمه:

پیمان اسدی

 390 صفحه

photo_2020-03-11_12-15-09

عجیب‌ترین جنبه اصلاحات اقتصادی چین شاید این باشد که حزب کمونیست چین در سه دهه اصلاحات نه تنها به حیات خود ادامه داد، بلکه به موفقیت و شکوفایی دست یافت. این مساله به روشنی نشان‌ دهنده انعطاف سازمانی و وفق‌‌پذیری حزب بعد از ناکام ماندن تجربه سوسیالیسم بود؛ نه شکست‌‌ناپذیری و برتری مبنایی متصور سوسیالیسم. اما شگفت‌‌آور این است که اصلاحاتی که قصد حفظ سوسیالیسم را داشت، به‌صورت غیر‌برنامه‌ریزی شده چین را تبدیل به اقتصاد بازار کرد. کشف درخشان رونالد کوز در کتاب «چین چگونه سرمایه‌داری شد» این است که برخلاف باور رایج، رهبران چین تمایلی به انجام اصلاحات نداشتند؛ بلکه ناکارآمدی اقتصاد دولتی، چنان عرصه را بر آنان تنگ کرد که چاره‌ای به‌جز انتخاب این راه نداشتند.